Červen 2011

raketové motory

16. června 2011 v 11:35 | Marketta |  ->SCHOOL<-
Raketový motor je typ tepelného motoru, který pracuje na principu akce a reakce. Na rozdíl od většiny ostatních reaktivních motorů není závislý na atmosferickém kyslíku, a tak je schopen se pohybovat mimo atmosféru. Může být poháněn tuhými a kapalnými palivy.
Motor poháněný tuhými palivy (využívající tuhé pohonné látky tzv. TPL) je jednodušší. Je tvořen spalovací komorou a hnací tryskou. Skoro celá spalovací komora je naplněna palivem nebo směsí paliva a okysličovadla, které postupně odhořívá. Tento typ je velice spolehlivý, protože nemá žádné pohyblivé části. Nemá možnost opakovaného zažehnutí a jeho výkon se dá regulovat jen velmi omezeně, proto se nejvíce používají pro neřízené i řízené střely a pomocné rakety, které např. zkracují vzlet letadel. Tohoto typu jsou i boční stupně amerického raketoplánu.
Motor na kapalné palivo (využívající kapalné pohonné látky tzv. KPL) je výkonnější, účinnější, ale také složitější. Je obvykle napájen ze dvou nádrží. V jedné je palivo a ve druhé okysličovadlo. Palivo je s okysličovadlem do spalovací komory vháněno buď pomocí čerpadel nebo pouze tlakem interního plynu. Čerpadlo může být poháněno například parní turbínou, pro kterou se pára vyrábí rozkladem peroxidem vodíku a manganistanu draselného. U motoru na kapalné palivo je výstupní tryska vysoce tepelně namáhána a proto je vyložena např. grafitem. Komora motoru i tryska bývají také často chlazeny vstupujícím palivem. Tyto motory se používají pro pokusná letadla a veliké rakety o hmotnosti několika tun.
Existují také hybridní raketové motory, které oba principy kombinují. Příkladem může být motor z pokusného letounu SpaceShipOne, který má komoru vyplněnou tuhou hořlavinou a kapalné okysličovadlo je dodáváno z oddělené nádrže.

http://www.auto-motory.com/raketove-motory/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Eduardovi%C4%8D_Ciolkovskij

Raketový motor
1.
- tepelný motor
- práce na principu akce a reakce
- nezávislý na atmosférickém kyslíku - možný pohyb mimo atmosféru
- poháněn tuhými a kapalnými palivy
- Při hoření pohonného paliva se uvolňují žhavé plyny, které jsou pak pod silou tlaku vytlačovány do okolního prostoru skrze expanzní tryskou

1,5. Raketa
- čím je raketa lehčí, tím je její rychlost větší.
- nádrž s palivem zabíra 90 % rychlosti rakety, proto byla navržena vícefázová raketa, která může prázdné nádrže vypustit.
- raketovou technikou se zabýval K.E. Ciolkovskij, vytvořil tzv. Ciolkovského rovnici, jejíž pomocí se dá vypočítat, jak se raketa bude pohybovat

1,75.
Konstantin Eduardovič Ciolskovsij
- ruský a sovětský vědec
- zakladatel novodobé kosmonautiky

2. Motor na tuhá paliva
- nemá pohyblivé části (větši spolehlivita)
- není možné opakované zažehnutí, špatná regulace výkonu
- části: Spalovací komora a tryska
- Spalovací komora je téměř celá naplněna palivem a okysličovadlem, které postupně odhořívá
- použití: řízené i neřízené střely a pomocné rakety (zkracují vzlet letadel)


3. Motor na kapalná paliva
- výkonější, účinější a složitějsí než motor na tuhé pohonné látky
- části: spalovací komora, čerpadlo (pokud motor není napájen tlakem interního plynu), výstupní tryska
- palivo a okysličovadlo se vhání do spalovací motory z dvou různých nádrží
- použití: pokusná letadla, veliké rakety o hmotnosti několika tun